De gespeelde werken

De gespeelde werken

De grote omvang van het repertoire dat het Festival sinds zijn oprichting in 1958 ten gehore heeft gebracht, getuigt van een grote diversiteit en originaliteit.

De focus van de programmatie ligt op het repertoire van het begin van de XVIIIde eeuw tot vandaag. Het repertoire van vóór 1700 kwam desondanks ook geregeld aan bod, zij het op een meer discrete manier. Deze werken staan aangeduid in het blauw in de lijst.

Lijst van alle gespeelde werken sinds de oprichting van het Festival

***
en nog meer...