Vrienden

Steun aan het Festival

De organisatie in onze regio van een evenement van zo een omvang, met een ware inter-nationale uitstraling, vergt aanzienlijke middelen.
We hoeven hier niet te herhalen dat de organisatie van culturele evenementen een financieel huzarenstukje is.

En het is enkel dankzij de vrijgevigheid van onze vrienden – verenigd in de v.z.w. De Vrienden van het Festival van Stavelot – dat we elk jaar opnieuw een sterk seizoen kunnen neerzetten.

De vereniging « De Vrienden van het Festival van Stavelot »

Deze v.z.w. verenigt natuurlijke en rechtspersonen die de rol van mecenas van het Festival van Stavelot willen opnemen. Dankzij hun steun, bevorderen zij de gezonde werking van het Festival.

Zo verzekeren zij bijvoorbeeld het comfort van de artiesten (aankoop, huur en onderhoud instrumenten,…) en publiek (airconditioning zalen,…). Maar de steun van de v.z.w. en de bijdragen van de leden faciliteren vooral het werk van de organisatoren in hun streven naar het samenstellen van een hoogstaande programmatie gebracht door de beste vertolkers.

Wil ook u toetreden tot de Vrienden van het Festival van Stavelot ? Dat kan door de bijdrage van minimaal € 80 (geldig voor één persoon)en € 100 (geldig voor één persoon en één begeleider) te storten op de rekening

nr. BE44 0010 8450 3345 van ''Les Amis du Festival de Stavelot''

Als lid van de vereniging krijgt u voorrang bij de boeking van uw plaatsen (15 dagen na verzending van de programmas) en een uitnodiging voor de receptie die elke jaar, net voor de opening van het Festival, voorbehouden wordt aan de leden van de vereniging. Een unieke gelegenheid om de artiesten van het Festival te ontmoeten in het uitzonderlijke kader van de prachtige kelders van de oude abdij. De namen van de schenkers worden ook opgeno-men in de ledenlijst van de vereniging in het programmaboek van het Festival.Charles CRESPIN, Président
Marcel REY, Secrétaire

Les Amis du Festival de Stavelot A.S.B.L.
Place d’Italie 4/011
B-4020 LIEGE

of via ons aanvraagformulier