Evolutie

De ontwikkeling - Het festival

De ontwikkeling

Waar de Muzikale Week van 1957 zich voltrok over 7 avonden, ontvouwde het eerste Festival zich over 15 dagen. De eerste 5 edities liepen over de tweede en derde week van augustus en telden 8 avondvullende concerten.  

Vanaf 1963 worden de avondconcerten ontdubbeld omwille van het steeds talrijkere publiek. Van dan af worden de programma’s tweemaal gebracht, op twee opeenvolgende dagen. Het Festival verliep toen over 3 weken en telde 13 sessies.  

Een jaar later, in 1964, brengt het Festival ook concerten in de Sint-Sebasitiaanskerk waar grotere ensembles kunnen worden geprogrammeerd. Deze concerten met werken voor symfonisch orkest of grootkoor genieten nog steeds veel bijval bij het publiek en zijn inmiddels een vast onderdeel geworden van het Festival.  

Vanaf 1970 wordt de programmatie verder verrijkt met middagconcerten. Deze concerten hebben meestal een educatieve insteek, en worden vaak becommentarieerd.  

Het contact met het publiek stond altijd voorop. Zo bieden de organisatoren elk jaar een concert aan aan bewoners van het woonzorgcentrum, en luistert het tijdens de festivalperiode een zondagsmis op. Zo ontstonden de jaarlijkse Artiestenvieringen die vandaag nog steeds veel bijval genieten. 

Het Festival heeft altijd ingezet op jonge talenten, voornamelijk uit de regio, in samenwerking met de lokale muziekscholen en hun leerkrachten, wiens inzet en gedrevenheid niet voldoende kunnen benadrukt worden.  

Enkele jaren daarvoor, in 1971, ijverde het Festival van Stavelot mee voor de oprichting van het Festival van Wallonië dat in 2021 zijn 50ste verjaardag viert. Stavelot zal samen met alle aangesloten leden deze verjaardag op gepaste wijze vieren.