Bewakerszaal - De zalen

Bewakerszaal

Bewakerszaal

Aangezien er nooit bewakers in het vorstendom waren, kan men zich voorstellen dat deze naam meer om zijn epische dan om historische redenen werd bewaard. 

Deze zaal, die deel uitmaakt van een groots opgezet plan voor de wederopbouw van het klooster, werd al in 1714 door de Prins-Abbot Jacques de Hubin in 1778 ingehuldigd. De prachtige geribde gewelven die zich onder de monnikenkapel uitstrekken, rusten op romaanse vierlobbige zuilen, die naar verluidt afkomstig zijn van de crypte van de voormalige abdijkerk of van een andere kapel van de abdij. Het gebruik dat voor deze kelder is gereserveerd, blijft onbekend. Bij de renovatie in 1982 is een van de twee schachten die onder de vloerbedekking zijn gevonden, tot een diepte van 6 meter uitgegraven en opgeknapt. Deze putten namen water op uit de nabijgelegen Amblève.

Deze prachtige ruimte biedt een uniek kader voor de warme contacten die na elk avondconcert tussen de artiesten en het publiek worden gelegd. Deze ontmoetingen verlengen op een zeer sympathieke manier het plezier dat men aan het concert beleeft. Bovendien is de sfeer die zo ontstaat altijd eenvoudig: het zijn de organisatoren zelf die de luisteraars uitnodigen in een gastvrije bar en van de gastronomie laten genieten. En, in ieders ogen, is en blijft deze eenvoud, unaniem erkend, een essentiële kwaliteit van het Festival.