Grote Eetzaal van de Monniken

Grote Eetzaal van de Monniken

De grote eetzaal van de monniken

De Grote Eetzaal van de Monniken, gewijd in 1778 door Z.H. Jacques de Hubin, Prins-Abt van Stavelot, heeft zijn harmonieuze en opmerkelijke decoratie te danken aan een Luikse kunstenaar François-Joseph Duckers. Hij werd in de jaren 1778 en 1779 bijgestaan door zijn broer, die het stucwerk voor zijn rekening nam. Op de hoofdmuren staan vier grote reliëfs, gewijd aan Latijnse kerkvaders: de heiligen Gregorius (tiara), Augustinus (hart), Ambrosius (bijenkorf) en Hiëronymus (leeuw). In het midden van één van de kleine zijden van de kamer kan men een bewonderenswaardige Christus aan het kruis aanschouwen. 

Een Madonna met Kindje Jezus domineert de toegangsdeur. Boven de deuren rijzen de vier morele deugden. Aan Christus' zijde staan Kracht (leeuw) en Gerechtigheid (evenwicht). Aan weerszijden van de kachel prijken Behoedzaamheid (slang.) en Gematigdheid (de olifant die de vrucht van de liefde weigert). De twaalf apostelen maken het onderwerp uit van de elegante medaillons die de ruimtes tussen de zuilen sieren. 

De stichting van de abdij van Stavelot wordt in herinnering gebracht door het reliëf dat boven de kachel hangt en waar men de heilige Remacle herkent die in gesprek is met koning Sigobert III. Deze enorme en merkwaardige gietijzeren kachel werd in 1709 geschonken door Prior Don Mathias de Bra. De kachel draagt zijn wapen naast dat van de abdij van Stavelot.

Onze kunstenaars vinden in deze prachtige zaal een werkelijk uitzonderlijke akoestiek omdat het twee kenmerken combineert die zelden samengaan: het is welluidend en toch niet galmend.