Sint-Sebastiaanskerk - De zalen

Sint-Sebastiaanskerk

Sint-Sebastiaanskerk

Deze kerk werd ingewijd op 13 mei 1754. De bouw werd in 1750 aangevat ter vervanging van een vorige kerk die op het huidige kerkhof stond.

 Hoewel de kerk gewijd is aan de heilige Sebastiaan, herbergt het koor van de kerk een schrijn met de relikwieën van de heilige Remacle, stichter van de abdij van Stavelot. Het is een edelsmeedwerk uit de 13e eeuw, eigen aan het bekken van de Rijn en de Maas en meteen het belangrijkste stuk van de schatkamer van deze kerk.

De middenbeuk is gescheiden door zuilenrijen. Dankzij de grondige renovatie van het interieur in 1995 werden de harmonieuze proporties van deze kerk hersteld. Kwaliteitsmeubilair en een opmerkelijk houten beeld dragen bij aan de verdere verbetering hiervan. Daarnaast is het romantische orgel, gebouwd in 1841, afkomstig uit de werkplaats van de Duitse orgelbouwer Wilhelm Korfmacher. Het werd in de jaren dertig verbouwd en in 1999 door de Thomas-orgelmakerij tot een kwaliteitsvol instrument gerestaureerd.

B. Foccroulle & L. Garcia Alarcon