Kapel van de Kapucijnen - De zalen

Kapel van de Kapucijnen

De kapel van de Kapucijnen

De kapel van Sint-Antonius, genoemd naar haar belangrijkste beschermheilige, wordt "van de kapucijnen" genoemd omdat ze werd gebouwd door kapucijner monniken, volgelingen van Sint-Franciscus. Men legde er de laatste hand aan in 1659, maar de kapel werd pas in 1666 ingewijd. De doeken van de altaarstukken van de drie altaren zijn verbonden met de drie titels van het heiligdom: de heilige Franciscus, de heilige Antonius van Padua en de Maagd Maria. Deze kapel bevatte een houten 13e – eeuwse sedes sapientiae (Onze-Lieve-Vrouw van Stavelot) uit de voormalige Abdij van Stavelot. Momenteel wordt dit stuk in de Schatkamer van de kerk van Sint - Sebastiaan bewaard.

Na de Franse Revolutie kocht de familie Malacord het klooster in 1798 aan en in 1867 werd er het Saint-Remacle-instituut opgericht. De kapel werd verschillende keren gebruikt als een verkiezingsbureau voordat het werd heropend voor de eredienst, maar het bleef de enige ruimte in zijn oorspronkelijke staat.

De classificatie als historisch monument, zowel voor de gevel als voor het interieur, maakte een grondige restauratie mogelijk vanaf 2003. Uitgerust met een goede akoestiek, staat het momenteel open voor veelvuldige muzikale activiteiten, concerten en opnames. De kapel van de kapucijnen is zeer stabiel in temperatuur en luchtvochtigheid en maakt het veel gemakkelijker om oude instrumenten met natuurlijke snaren te stemmen. Het bevat ook een 17e eeuws orgel dat in de loop der jaren verschillende verbouwingen heeft ondergaan en nu in afwachting is van een welverdiende renovatie.